تجدید نظر خواهی چیست؟

همیشه این سوال که تجدید نظر خواهی چیست ذهن اشخاص را به خود مشغول ساخته و اشخاص گمان می کنند که اگر دادگاه بدوی رایی صادر نمود دیگر رای قطعی شده و قابل بازنگری و تجدید حکم نیست در این خصوص باید برای شما بیان کنیم که اگر شخصی از حکم صادر شده از سوی دادگاه بدوی راضی نباشد میتواند از دادگاه درخواست تجدید نظر در حکمش را داشته باشد . در این زمان پرونده به دادگاه دیگری به نام دادگاه تجدید نظر ارجاع داده خواهد شد و در دادگاه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد، دادگاه تجدید نظر نیز با توجه به تحقیقات و بررسی های به عمل آمده حکم جدید را صادر می کند.
شایان ذکر است که شخص تنها۲۰ روز پس از صدور حکم فرصت دارد تا نسبت به رای صادر شده اعتراض نماید البته تفاوتی نمیکند که دعوا توسط چه کسی مطرح شده باشد و حق تجدید نظر خواهی برای طرفین دعوا یا وکلای آنها وجود دارد و هر یک از طرفینی که نسبت به رای صادر شده راضی نباشد می تواند درخواست خود مبنی تجدید نظر خواهی حکم صادر شده را مطرح نماید.

تجدید نظر خواهی چیست؟
1) چه احکامی قابل تجدید نظر هستند؟

1_ احکامی که قابل تجدید نظر خواهی هستند به شرح زیر می باشند:
2_ در دعاوی که خواسته یا ارزش مالی آن متجاوز از سه میلیون ریال باشد .
3_ تمام احکامی که نسبت به دعاوی غیر مالی صادر شده باشد.
4_ حکمی که مرتبط با شاخه های دیگر دعوا در صورتی که حکم صادر شده نیز مختص به موضوع اصلی دعوا باشد.

2) مهلت تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه ها چقدر می باشد؟

مطابق ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت تجدید نظر خواهی اصحاب دعوا برای اشخاصی که مقیم ایران هستند 20 روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دوماه از زمان تاریخ ابلاغ می باشد .

3) مهلت بیست روزه یا دو ماهه تجدید نظر خواهی از چه زمانی آغاز می گردد؟

مطابق ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت تجدید نظر از زمان تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی محاسبه می شود ضمنا نسبت به رای های تجدید نظرخواهی باید تفکیک قائل شد چرا که احکام و رای های تجدید نظر در دو حالت صادر خواهند شد:
احکامی که حضوری صادر می شوند که در این صورت تجدید نظر خواهی از زمان صدور رای و ابلاغ آن به شخص از سوی دادگاه محاسبه می شود.
احکامی که غیابی صادر می شوند و در صورتی که در مرحله بدوی صادر شده باشند مهلت تجدید نظر خواهی از زمان انقضا مهلت واخواهی آغاز و محاسبه می شود اما چنانچه خوانده یا نماینده حقوقی وی مایل به استفاده از حق واخواهی نباشد می تواند به صورت مستقیم دادخواست تجدید نظر خود را به دادگاه ارائه دهد.

تجدید نظر خواهی چیست؟
4) ارائه درخواست تجدید نظر در چه شرایطی امکان پذیر است؟

مطابق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط ارائه درخواست تجدید نظر به قرار ذیل است:
1. ادعای خوانده نسبت به عدم اعتبار مستندات دادگاه
2. ادعای خوانده نسبت به عدم شرایط قانونی برای شهادت شهود
3. ادعای عدم صلاحیت صادر کننده رای دادگاه
4. ادعای عدم توجه قاضی نسبت به قرائن و شواهد ارائه شده
5. ادعای مخالف بودن رای صادر شده با موازین شرعی و قانونی

5) آیا همیشه رای بدوی در دادگاه تجدید نظر تغییر پیدا می کند؟

مطابق ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی ، رای بدوی در صورتی در دادگاه تجدید نظر تغییر می یابد که دادگاه مزبور ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد و در صورت موجه بودن ادعا، دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید لیکن چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه را غیر موجه تشخیص دهد دادگاه مزبور درخواست را رد می کند و رای بدوی را نیز تایید می کند و پس از تایید رای بدوی پرونده را به دادگاه بدوی باز می گرداند.
با توجه به تخصصی بودن امور حقوقی و کیفری و لزوم اطلاع از قوانین و مقررات در پیگیری و بررسی پرونده مطروحه، توصیه میگردد قبل از انجام هرگونه اقدام حقوقی نسبت به امور حقوقی و کیفری از یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت بگیرید تا از موازین حقوقی و قانونی آگاه شوید.

برچسب ها: تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهی چیست؟ وکیل حقوقی وکیل کیفری

پیام بگذارید

به روزنامه ما بپیوندید!

خلاصه خبرهای ماهانه ما را با آخرین اخبار ، مقالات و منابع دریافت کنید

نگران نباشید ، ما اسپم ارسال نمی کنیم

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
Call Now Buttonتماس با مشاوره