مشکل مواجه شدن با سند معارض برای بسیاری از افراد درگیر با مراجع قانونی وجود دارد. امروزه با گسترش دسترسی متخلفان غیر موجه و همچنین افزایش کلاهبرداری‌ها، بسیاری از افراد اقدام به استفاده از سند معارض می‌کنند.

نکته مهم دیگری که در مورد انواع سند معارض وجود دارد؛ تفاوت جزئیات این اسناد با یکدیگر است. بنابراین فردی که دانش حقوقی کافی ندارد؛ ممکن است به سادگی در دام کلاهبرداران بیفتد. به همین منظور اگر شما هم قصد پیگیری ابطال سند معارض نزد مراجع قانونی را دارید؛ می‌توانید در ادامه با ما همراه باشید.

سند معارض چیست؟

سند معارض یکی از انواع اسناد غیر رسمی است که مطابق تعریف قانونی، پس از سند اصلی و با تاخیر صادر شده است. اسناد معارض به هیچ طریقی وجهه قانونی ندارند و به همین دلیل هم باید حتما مراحل ابطال سند معارض را در دادگاه و نزد مراجع قانونی ذیصلاح انجام بدهید.

سند معارض چیست؟

همچنین توجه داشته باشید که گاهی اوقات به دلایل مختلفی امکان ابطال سند معارض وجود ندارد و در این مواقع می‌توانید از وکلای ملکی کارآزموده مجموعه ملی وکیل برای ابطال سند کمک بگیرید. به منظور آشنایی بیشتر با نحوه باطل کردن اسناد معارض، در ادامه توضیحات بیشتری هم ارائه کرده‌ایم.

سند معارض در قانون ثبت

قانون به معرفی سند معارض جهت تعیین وضعیت مالکان پرداخته است و در تعریف قانونی، سند مالکیت معارض، سندی است که علیرغم ثبت قبلی موضوع آن، یعنی ثبت یک ملک مشخص در دفتر املاک ثبت به نام شخص معین و صدور سند مالکیت آن، مجدداً نسبت به تمام یا قسمتی از همان ملک و یا نسبت به حدود آن و یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن به نام شخص معین دیگر، ملک ثبت دفتر املاک شده. سند مالکیت آن مجدداً صادر گردیده باشد.

انواع سند معارض

در ادامه شرایط مختلفی را که بر اثر آن سند معارض صادر می‌شود را شرح داده‌ایم و انواع سند معارض را هم معرفی خواهیم کرد:

انواع سند معارض

سند تعارض عین: زمانی که برای یک ملک دو سند صادر شود که هر یک از آنها به نام فرد متفاوتی باشد؛ تعارض در عین به وجود آمده است.

سند تعارض در حدود: در صورتی که حد فاصل شمال ملکی بعنوان دیوار مشترک بملک مجاور محدود شده باشد و حد جنوب ملک مجاور به صورت دیوار اختصاصی به ملک مزبور قرار گرفته باشد؛ تعارض در حدود به وجود آمده است.

سند تعارض در حقوق: در صورتی که در سند حق داشتن راه عبور از منزل فرد دیگر یا تردد در آن برای سایرین تعریف شده باشد؛ تعارض در حقوق به وجود آمده است.

سند تعارض اشاعه: اگر ملک مفروزی به اشتباه سند مشاعی داشته باشد؛ تعارض در اشاعه به وجود آمده است.

سند تعارض افراز: در صورتی که ملک مشایی دارای سند افراز شده در بخشی از خود باشد؛ تعارض در افراز به وجود آمده است.

مراحل ابطال سند معارض

برای ابطال سند معارض در گام اول باید حتماً به دادگاه عادل مراجعه کنید؛ در دادگاه سند را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت شناخت هرگونه تعارض نسبت به ابطال آن اقدام می‌کنند.

مراحل ابطال سند معارض

باید توجه کنید که اسناد معمولاً باید به اداره ثبت راه پیدا کنند تا تعارضات آنها مورد بررسی قرار بگیرد.همچنین توجه داشته باشید که تا زمان صدور رای ابطال سند معارض از طرف دادگاه امکان خرید و فروش یا هرگونه معامله با آن وجود نخواهد داشت.

نمونه رای ابطال سند معارض

در ادامه یک نمونه رای ابطال سند معارض را ارائه کرده‌ایم:

بتاريخ 1402/4/31 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه حقوقی پیشوا بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده تحت نظر است طرفين على رغم وصف ابلاغ و حضور ندارند و لایحه ای نیز ارسال ننموده اند دادگاه با استعانت از خداوند متعال و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می کلاسه نماید.

در خصوص دعوی آقای اداره ثبت و اسناد و املاک

رای دادگاه

شهرستان پیشوا به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای هیئت ماده ۱۴۷ مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک پیشوا به صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت شماره چاپی…شماره رای و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی حوزه ثبتی پیشوا با احتساب کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و در خصوص‌‌…قطعه‌.‌..پلاک ثبتی‌‌‌…وکیل ملکی بدین توضیح که وکیل  خواهان در شرح خواسته بیان داشته موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 1382/5/20 اقدام به خرید چند قطعه خصوصاً پلاک ملک از آقای شهرستان پیشوا نموده است نام برده نیز پلاکهای ثبتی فوق الذکر را از مرحوم شماره دفتر رسمی ۴ ورامین ابتیاع نموده است.

پیرو اسناد رسمی و رونوشت از سند متاسفانه حسب نظریه کارشناس تأمین دلیل مشخص گردید آقای بدون مجوز از مالکین رسمی اقدام به اخذ سند مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ ثبتی در پیشوا نموده و نهایتاً هر دو پلاک ثبتی را تجمیع و به پلاک ثبتی سوم به تبدیل نموده است از آنجایی که مالکیت موکل و ایادی قبل مقدم بر اقدامات آقای مبایعه نامه ارائه شده نیز به هیئت ۱۴۷ محل تردید است تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد تقاضا است.

با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه سند مالکیت حسب رأی هیات ماده ۱۴۷ بر اساس مبایعه نامه عادی تنظیم گردیده و قبل از ابطال مبایعه نامه دعوی ابطال رأی هیئت و سند مالکیت فاقد وجاهت قانونی است لذا دعوی بوده و به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوى خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.


پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام