وکیل

وکیل اثبات مالکیت

حضور یک وکیل اثبات مالکیت گاهی اوقات به دلیل پیچیدگی پرونده‌های قضایی و حتی عدم وجود اسناد رسمی الزامی است. در واقع، زمانی ‌‌که وکیل به پرونده‌های اثبات مالکیت ورود پیدا میکند؛ ممکن است نواقص پرونده را کاملا پوشش دهد. همچنین از آن جایی که برخی از پرونده‌های این چنینی برای اثبات مالکیت، بدون شواهد یا حتی ناحق هستند؛ وکیل ممکن است از همان ابتدا وکالت موکل را نپذیرد‌.

به هر حال، همه این مسائل در جلسه مشاوره با وکیل اثبات مالکیت مشخص خواهند شد. اگر شما هم قصد دریافت مشاوره از وکیل اثبات مالکیت را دارید؛ در این مطلب نکات مهمی ارائه شده است.

وکیل اثبات مالکیت کیست؟

وکیل اثبات مالکیت کارشناس حقوقی است که توانایی اثبات مالکیت با سند عادی‌، اماره یا شهادت را دارد. در واقع وکلا از هر طریقی ورود پیدا میکنند تا در نهایت امکان اثبات مالکیت فرد مدعی وجود داشته باشد. همچنین باید توجه کرد که حتی در صورت ارائه سند عادی در دادگاه، باز هم جای شک برای قاضی باقی می‌ماند.

وکیل اثبات مالکیت کیست؟

با این حال در اینجا است که وکیل دانش حقوقی خود را به کار می‌گیرد و تا زمان اثبات مالکیت جلسات دادگاه هم ادامه پیدا خواهد کرد. البته در صورتی که رای نهایی دادگاه رد مالکیت فرد مدعی باشد؛ مجددا وکیل می‌تواند با دادخواست تجدید نظر و ارائه شواهد دیگری روند پرونده را تغییر دهد. بنابراین حتما در زمینه همکاری با یک وکیل حرفه‌ای به موقع اقدام کنید.

اثبات مالکیت چیست؟

مالکیت در قانون به فردی تعلق دارد که اختیار یک شی مادی را داشته باشد یا برای مالکیت خود سند و شواهدی ارائه کند. با این حال گاهی اوقات مالکیت فرد بنا بر دلایل مختلف زیر سوال می‌رود و در چنین شرایطی باید با استفاده از انواع اسناد یا شواهد و مدارک مالکیت خود را اثبات کند.

به هر حال، اختلافاتی که بر اثر اثبات مالکیت یک شی مادی پیش می‌آید؛ در دادگاه به نتیجه مشخصی ختم خواهد شد. همچنین باید توجه کنید که زمانی دعوی اثبات مالکیت قابل استماع است که فرد مدعی مدارک کافی و اسناد قابل توجهی در دست داشته باشد.

مشاوره با وکیل اثبات مالکیت

اگر قصد دریافت مشاوره از وکیل اثبات مالکیت را دارید؛ باید حتما یک وکیل کارآزموده و با تجربه را انتخاب کنید. با این حال، برای انتخاب وکیل ملکی مورد نظرتان، امکان دارد که به چند جلسه مشاوره هم نیاز داشته باشید.

مشاوره با وکیل اثبات مالکیت

در حال حاضر مجموعه ملی وکیل شرایط دریافت مشاوره از وکلای حرفه‌ای حوزه اثبات مالکیت به صورت حضوری و غیر حضوری را فراهم کرده است. برای دریافت مشاوره می‌توانید با کارشناسان ملی وکیل تماس بگیرید یا به سایت ما مراجعه کنید.

هزینه وکیل برای اثبات مالکیت

هزینه همکاری یا مشاوره با یک وکیل اثبات مالکیت، کاملا به میزان توانایی وکیل اثبات مالکیت برای پیگیری پرونده و همچنین ارائه اسناد و مدارک کافی بستگی دارد. در واقع وکلایی که توانایی زیادی در زمینه اثبات مالکیت و تجربه کافی در این زمینه دارند؛ حق الوکاله بیشتری هم دریافت خواهند کرد. با این حال، شما باید حتما با شرکت در جلسات مشاوره، خودتان به شخصه عملکرد وکیل اثبات مالکیت را بررسی کنید.

هزینه وکیل برای اثبات مالکیت

نمونه رای اثبات مالکیت با سند عادی

در ادامه یک نمونه رای اثبات مالکیت با سند عادی را ارائه کرده‌ایم:

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم

طرفیت آقایان و خانم ها :

با وکالت آقای م ر کاریزک به همگی به خواسته اثبات مالکیت با یند عادی تاریخ 1357/4/2 مقوم به 20/100/00 ريال و الزام به تنظیم سند رسمی…مساحت خریداری شده به صورت مشاعی از پلاک ثبتی 43 فرعی از 128 اصلی بخش ده مشهد مقوم به 20/100/000 ریال با عنایت به اوراق پرونده و نظر به اینکه بنا به مفاد قولنامه فوق الذكر مساحت 512 متر مربع از پلاک مورد اختلاف از سوی مرحومان…به خواهان منتقل شده و بنا بر استعلام…ثبتی و نظریه کارشناسی مساحت 512 متر مذکور از پلاک فرعی از اصلی بخش ده مشهد بوده که از…به زارعین واگذار شده و خواندگان بنا به گواهی های حصر وراثت که ضمیمه است ورثه مرحومان :

می باشند و در جلسات حضور نیافته و طریق اصلاحات ارضی از سهم آقای دلیلی بر رد ادعای خواهان وارد ننموده اند؛ لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 219 220-223 قانون مدنى حكم اثبات وقوع عقد بيع مورخه 1357/4/2 بین خواهان و مورتین خواندگان مرحومان و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مساحت 512 متر مربع از 373000 مربع سهم مشاع شش دانگ پلاک فرعی از اصلی بخش ده مشهد بنام خواهان صادر و اعلام نماید .

رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به خواندگان قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین با احتساب مهلت واخواهی برای خواندگان قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.

رئيس شعبه هفتم دادگاه عمومی مشهد


پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام