مقالات وکیل امور تجاری

حل و فصل دعاوی میان تجار با کمک وکیل امور تجاری

حل و فصل دعاوی میان تجار با کمک وکیل امور تجاری

وکیل امور تجاری به وکیلی گفته می شود در رشته حقوق تجارت تخصص، تجربه و مهارت کافی داشته باشد، اصولا در دعاوی میان از وکیل امور تجاری کمک گرفته می شود و این امر مهم را به خاطر داشته باشید که یک وکیل امور حقوقی و یا وکیل امور کیفری نمیتواند در زمینه دعاوی میان تجار، امور بازرگانی و تجاری به شما کمک کند و تنها وکیل امور تجاری می تواند در این زمینه شما را یاری رساند.
بنابراین تشکیل پرونده، اقامه دعوا و حل وفصل دعاوی میان تجار با کمک وکیل امور تجاری مثمر ثمر تر خواهد بود تا اینکه در این زمینه از یک وکیل امور کیفری، حقوقی و یا وکلای متخصص در سایر زمینه های حقوق کمک گرفته شود.

1) تاجر کیست؟

تاجر به معنای عام به شخص بازرگان گفته می شود.
تاجر از دیدگاه قانون تجارت: با عنایت به ماده 1 قانون تجارت، شخصی که پیشه همیشگی و عادی خود را داد و ستد های تجاری و بازرگانی قرار دهد تاجر نامیده می شود.

2) تجارت چیست؟

واژه ی تجارت در لغت به معنای داد و ستد است در واقع مطابق ماده 5 قانون تجارت کلیه معاملاتی که تجارت انجام میدهند تجارت محسوب می شود در واقع در داد و ستد و نیز انجام معاملات تجاری، رضای طرفین معامله شرط است و چنانچه یکی از طرفین در انجام معامله رضایت نداشته باشد و با زور و اکراه مجبور به انجام معامله شود، آن معامله تجاری محسوب نمیشود و شخص مزبور تاجر به حساب نمی آید.
به طور مثال چنانچه در یک معامله تجاری، کالایی به یک شخص واگذار شود و در این معامله شخص واگذار کننده یا دریافت کننده کالا، رضایت نداشته باشد، آن معامله جزء معاملات تجاری محسوب نخواهد شد و نمی توان عنوان تاجر را به آن شخص اطلاق نمود.
بنابراین معاملات تجاری یک تاجر، باید همواره تکرار شود و چنانچه فردی یک بار عمل تجاری انجام دهد و دیگر آن عمل را تکرار نکند همچنین درآمد اصلی اش را از راه تجارت کسب کند تاجر محسوب نمی شود.

وکیل امور تجاری

وکیل امور تجاری

3) به چه معاملاتی معاملات تجارتی می گویند؟
برابر ماده 2 قانون تجارت 10 نوع از معاملات تجارتی را برای شما نام می بریم.
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌ العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
4) تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصي نباشد
5) تصدی به عملیات حراجی
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8) معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10)کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن

4) آیا همه معاملات اعم از منقول و غیر منقول معاملات تجارتی محسوب می شوند؟

خیر، مطابق ماده 4 قانون تجارت هیچ یک از معاملات اموال غیر منقول، معامله تجارتی محسوب نمی شوند، لیکن همه معاملات تجار، معامله تجاری محسوب می شوند مگر اینکه ثابت شود آن معامله از اقسام معامله تجاری نیست.

وکیل امور تجاری

حل و فصل دعاوی میان تجار با کمک وکیل امور تجاری

با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص ویژگی های یک تاجر و معاملات تجاری نتیجه می گیریم دعاوی تجاری از پیچیدگی های خاص حقوقی برخوردار هستند که این دعاوی را منحصرا یک وکیل امور تجاری و یا وکیل قاچاق کالا می تواند رسیدگی و بررسی نماید همچنین وکیل امور تجاری در امور تجاری که با قوانین و مقررات تجارت اعم از قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیک، قانون اصلاح صدور چک و سایر آیین نامه های اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری و … می تواند به به صورت تخصصی به پرونده های تجاری و دعاوی شرکت ها رسیدگی کند.

برچسب ها: بهترین وکیل امور تجاری وکیل امور تجاری وکیل امور تجاری در تهران

پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام