سوالات متداول

1. چه مدت طول می کشد؟

برای یک معامله معمولی ، متشکل از یک طرح تجاری ، پیش بینی مالی و ارائه سرمایه گذار ، زمان معمول برای اتمام 6-8 هفته است ، همانطور که در زیر نشان داده شده است. زمان واقعی می تواند تحت تأثیر کیفیت مواد موجود شما ، میزان مشارکت شما ، پیچیدگی مدل بازار و تجارت شما و میزان کار فعلی ما باشد. برخی از پروژه های بسیار ساده را می توان فقط در چند روز به پایان رساند

2. آیا مراجع مشتری ارائه می دهید؟

برای یک معامله معمولی ، متشکل از یک طرح تجاری ، پیش بینی مالی و ارائه سرمایه گذار ، زمان معمول برای اتمام 6-8 هفته است ، همانطور که در زیر نشان داده شده است. زمان واقعی می تواند تحت تأثیر کیفیت مواد موجود شما ، میزان مشارکت شما ، پیچیدگی مدل بازار و تجارت شما و میزان کار فعلی ما باشد. برخی از پروژه های بسیار ساده را می توان فقط در چند روز به پایان رساند

3. روند کار چگونه است؟

برای یک معامله معمولی ، متشکل از یک طرح تجاری ، پیش بینی مالی و ارائه سرمایه گذار ، زمان معمول برای اتمام 6-8 هفته است ، همانطور که در زیر نشان داده شده است. زمان واقعی می تواند تحت تأثیر کیفیت مواد موجود شما ، میزان مشارکت شما ، پیچیدگی مدل بازار و تجارت شما و میزان کار فعلی ما باشد. برخی از پروژه های بسیار ساده را می توان فقط در چند روز به پایان رساند

4- مشاوره کاین چه کاری انجام می دهد؟

برای یک معامله معمولی ، متشکل از یک طرح تجاری ، پیش بینی مالی و ارائه سرمایه گذار ، زمان معمول برای اتمام 6-8 هفته است ، همانطور که در زیر نشان داده شده است. زمان واقعی می تواند تحت تأثیر کیفیت مواد موجود شما ، میزان مشارکت شما ، پیچیدگی مدل بازار و تجارت شما و میزان کار فعلی ما باشد. برخی از پروژه های بسیار ساده را می توان فقط در چند روز به پایان رساند

5. آیا می توانید سریعتر کار کنید؟

برای یک معامله معمولی ، متشکل از یک طرح تجاری ، پیش بینی مالی و ارائه سرمایه گذار ، زمان معمول برای اتمام 6-8 هفته است ، همانطور که در زیر نشان داده شده است. زمان واقعی می تواند تحت تأثیر کیفیت مواد موجود شما ، میزان مشارکت شما ، پیچیدگی مدل بازار و تجارت شما و میزان کار فعلی ما باشد. برخی از پروژه های بسیار ساده را می توان فقط در چند روز به پایان رساند

6. سیاست بازپرداخت شما چیست؟

پرداخت اولیه شما قابل استرداد نیست. این بدان دلیل است که تا زمانی که تصمیم گرفته اید ما را استخدام کنید ، ما در حال حاضر وقت خود را برای کار با شما اختصاص داده ایم و حتی ممکن است فرصت های دیگر را نیز رد کرده باشیم تا بهترین تجربه ممکن را برای شما فراهم کنیم. در صورتی که بخواهید پروژه را خاتمه دهید قبل از اینکه پرداخت بعدی را به طور کامل کسب کنیم ، پرداخت های بعدی مشمول بازپرداخت مناسب می شود.

7. آیا می توانید به ما کمک کنید تا پول جمع کنیم؟

پرداخت اولیه شما قابل استرداد نیست. این بدان دلیل است که تا زمانی که تصمیم گرفته اید ما را استخدام کنید ، ما در حال حاضر وقت خود را برای کار با شما اختصاص داده ایم و حتی ممکن است فرصت های دیگر را نیز رد کرده باشیم تا بهترین تجربه ممکن را برای شما فراهم کنیم. در صورتی که بخواهید پروژه را خاتمه دهید قبل از اینکه پرداخت بعدی را به طور کامل کسب کنیم ، پرداخت های بعدی مشمول بازپرداخت مناسب می شود.

8- خدمات خود را چگونه قیمت گذاری می کنید؟

پرداخت اولیه شما قابل استرداد نیست. این بدان دلیل است که تا زمانی که تصمیم گرفته اید ما را استخدام کنید ، ما در حال حاضر وقت خود را برای کار با شما اختصاص داده ایم و حتی ممکن است فرصت های دیگر را نیز رد کرده باشیم تا بهترین تجربه ممکن را برای شما فراهم کنیم. در صورتی که بخواهید پروژه را خاتمه دهید قبل از اینکه پرداخت بعدی را به طور کامل کسب کنیم ، پرداخت های بعدی مشمول بازپرداخت مناسب می شود.

9. آیا با هرچه می گویم موافقت می کنید؟

پرداخت اولیه شما قابل استرداد نیست. این بدان دلیل است که تا زمانی که تصمیم گرفته اید ما را استخدام کنید ، ما در حال حاضر وقت خود را برای کار با شما اختصاص داده ایم و حتی ممکن است فرصت های دیگر را نیز رد کرده باشیم تا بهترین تجربه ممکن را برای شما فراهم کنیم. در صورتی که بخواهید پروژه را خاتمه دهید قبل از اینکه پرداخت بعدی را به طور کامل کسب کنیم ، پرداخت های بعدی مشمول بازپرداخت مناسب می شود.

10. آیا واقعاً به یک طرح تجاری نیاز داریم؟

پرداخت اولیه شما قابل استرداد نیست. این بدان دلیل است که تا زمانی که تصمیم گرفته اید ما را استخدام کنید ، ما در حال حاضر وقت خود را برای کار با شما اختصاص داده ایم و حتی ممکن است فرصت های دیگر را نیز رد کرده باشیم تا بهترین تجربه ممکن را برای شما فراهم کنیم. در صورتی که بخواهید پروژه را خاتمه دهید قبل از اینکه پرداخت بعدی را به طور کامل کسب کنیم ، پرداخت های بعدی مشمول بازپرداخت مناسب می شود.

در تماس باشید

بیایید در مورد نیازهای شما صحبت کنیم

برای دیدن اینکه آیا اراکس کانت شریک مناسبی برای تجارت شما است ، یک مشاوره 30 دقیقه ای رایگان درخواست کنید.

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
تماس با مشاوره ( رایگان )