مطالب حقوقی

رای ابطال سند رسمی

رای ابطال سند رسمی تنها در صورتی قابل قبول است که دلایل محرزی برای اثبات عدم رسمیت سند وجود داشته باشد. در واقع طرف خواهان ابطال سند باید حتما مدارک قابل توجهی داشته باشد که بتواند اعتبار یک سند رسمی را زیر سوال ببرد. همچنین از آنجایی که ممکن است فرآیند ابطال سند رسمی نسبتا زمان‌بر باشد؛ باید حتما در این مسیر از یک کارشناس حقوقی خبره مشاوره بگیرید.

البته به طور کلی ابطال سند شرایط مشخصی دارد که به استناد آنها می‌توان دعوی ابطال را در دادگاه طرح کرد.در واقع ابطال سند بر اساس نوع آن ممکن است به شکل متفاوتی صورت بگیرد و به همین خاطر شما باید حتما در این زمینه از کارشناسان حقوقی مشاوره دریافت کنید. در حال حاضر مشاوران حقوقی مجموعه ملی وکیل اطلاعات کافی در این زمینه را ارائه کرده‌اند.

شرایط رای ابطال سند رسمی

در دادگاه تنها در صورتی رای ابطال سند رسمی صادر می‌شود که شرایط آن وجود داشته باشد. در واقع مطابق قانون تنها در موارد خاص اعتبار سند رسمی زیر سوال خواهد رفت. در ادامه به شرح این موارد پرداخته‌ایم:

شرایط رای ابطال سند رسمی

۱. صوری و غیرواقعی بودن سند رسمی ملک

اگر انتقال سند به دلایل غیر قانونی همچون فرار از تادیه دیون انجام شود؛ آنگاه می‌توان صوری و غیر قانونی بودن آن را اثبات کرد.

۲. اسناد مجعول و خلاف واقع

گاهی اوقات ممکن است فردی با استفاده از جعل سند، اقدام به انتقال مالکیت کند. در چنین شرایطی نیاز است که مالک با مراجعه به دادگاه دعوی ابطال سند را مطرح کند.

۳. معامله معارض

در صورتی که معاملات منجر به ثبت سند با یکدیگر تعارض داشته باشد؛ آنگاه می‌توان درخواست ابطال سند را به دادگاه ارائه کرد.

۴. ثبت سند مالکیت جهت تضمین با کمک وکیل ملکی

اگر فردی سند ملک خود را برای تضمین به دیگری بدهد و از او وام دریافت کند؛ پس از اتمام پرداخت بدهی، وام دهنده باید سند را بازگرداند. در صورت عدم بازگرداندن سند، مالک اولیه می‌تواند در دادگاه دعوی مرتبط مطرح کند.

۵. محجور بودن شخص طرف معامله

اگر شخصی که معامله را انجام می‌دهد محجور ( صغیر و غیر بالغ، سفیه، مجنون در زمان وجود جنون) باشد؛ آنگاه امکان ابطال سند وجود خواهد داشت.

۶. توقیف یا بازداشت بودن ملک موضوع معامله

معاملات املاک توقیفی به طور کلی باطل است و به همین خاطر هم می‌توان رای ابطال سند رسمی را از این بابت دریافت کرد.

مدارک لازم رای ابطال سند رسمی

برای اثبات معتبر نبودن سند رسمی و همچنین صدور رای ابطال سند رسمی، باید حتما مدارک لازم را ارائه کنید. در ادامه مدارک لازم برای ابطال سند را نام برده‌ایم:

مدارک لازم رای ابطال سند رسمی

  • تقدیم اسنادی که مدعی درخواست ابطال آن‌ها را دارد مانند سند مالکیت و صلح نامه و غیره
  • تقدیم مدارک اثبات بی اعتباری و ابطال سند مالکیت مذکور مثل مدارکی که نشان دهد؛ ملکی به دو یا چند نفر فروخته شده باشد یا تشریفات قانونی ثبت سند به درستی رعایت نشده باشد یا سند جعلی باشد.

نمونه رای ابطال سند رسمی

در ادامه یک نمونه رای ابطال سند رسمی را ارائه کرده‌ایم:

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای:
با وکالت آقای:
( 1391/10/18 ) تاييد بطلان سند انتقال به شماره تنظیمی در دفتر اسناد رسمی مورخ دو دانگ ملک پلاک ثبتی

خوانده آقای:

با وکالت:

و بطرفيت:

به خواسته ابطال سندرسمی موضوع سند ملک است.

تهران مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱۰۰۰۰۰۰ ريال ، الزام به تنظیم سند رسمی ملک (%45 از سه دانگ ملک مذکور در قبال و پس از ساخت ملک مذکور) مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱۰۰۰۰۰۰ریال الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، تسليم مبيع تحويل مورد معامله مالی غیر منقول (الزام به تحویل ملک جهت اجرای قرارداد مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱۰۰۰۰۰۰ریال ، مطالبه خسارات دادرسی ) و دادخواست مرتبط مطروحه

رای تجدید نظر ابطال سند رسمی

گزارش نشست نقد رأی ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم

نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران

تنظیم پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

پژوهشگاه قوه قضاییه

رای تجدید نظر ابطال سند رسمی

چهل و هشتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران با موضوع ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی در روز سه شنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۵ در سالن ولایت این دادگاه با حضور آقایان دکتر منصور امینی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتر ناصری معاون منابع انسانی دکتر طاهری رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران آقای کریمی مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران و دکتر جمشیدی رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار گردید مشروح مطالب طرح شده در جلسه تقدیم می گردد.
آقای اهوارکی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران


پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام