اعتبار مصوبات شورای عالی اداری

بر طبق ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری ، منظور از تشکیل شورای عالی اداری ، ایجاد تحول نظام اداری در کشور در ابعاد ، نقش و اندازه دولت ، ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی ، روش های انجام کار و فن آوری اداری ، ارزش افزا ، پاسخگو ، عاری از فساد و تبعیض می باشد که در راستای این اهداف ، وظایف و اختیارات شورای عالی اداری در قانون به آن اشاره شده است.

در راستای این وظایف و اختیارات ، شورای عالی تصمیماتی اتخاذ و مصوباتی را به تصویب رسانده که در حقوق اداری کشور واجد آثار مهمی خواهد بود .

در قسمت انتهایی ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که به موجب آن ” مصوبات این شورا بعد از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود ” .

مصوبات تصمیمات شورای عالی برای رئیس جمهور الزام آور نمی باشد و وی می تواند مصوبات شورای عالی را بپذیرد و یا رد کند.

در واقع رئیس جمهور در مقام ریاست شورای عالی اداری صلاحیت و اختیارات کامل برای راهبری امور اجرایی را خواهد داشت و ملزم به پذیرش نظرات و مصوبات شورا نخواهد بود.

به لحاظ عرف اداری و از بعد اخلاقی ، رئیس جمهور به نظر اکثریت اعضای شورای عالی اداری اهمیت می دهد و مصوبات آن را واجد ارزش خواهد دانست.

اعضای شورای عالی اداری

در قانون مدیریت خدمات کشوری ، علاوه بر وظایف و اختیارات شورای عالی اداری ، ترکیب و اعضای آن نیز مورد پیش بینی قرار می گیرند که این اعضا  وظیفه سیاست گذاری های لازم در زمینه تحول در نظام اداری کشور را بر عهده دارند که در کنار شورای حقوق و دستمزد انجام وظیفه می کنند .

بر اساس ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری ، ترکیب و اعضای شورای عالی اداری به شرح زیر می باشد :

رئیس جمهور ( به عنوان رئیس شورا ) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور که عضو و دبیر شورا  می باشد.

وزراء آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخش های دیگر به انتخاب هیأت وزیران  می باشد.

وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ‌ربط محسوب می شود.

دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور انتخاب می شوند.

دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انتخاب می شوند.

شورای عالی اداری

شورای عالی اداری کجاست

شورای عالی اداری به عنوان یکی از شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با مسائل اداری  نظام حقوقی ایران ، ابتدا در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه مورد پیش بینی قرار گرفته است که به عنوان مثال ، می توان به بند 3 و 4 پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین ماده یک قانون برنامه سوم توسعه مصوب فروردین سال 1379 اشاره کرد که این قوانین مدت دار بوده است و صرفا در همان مدت پنج ساله دارای اعتبار قانونی می باشد.

پس از گذشتن مدت زمان مورد نظر ، لزوم وجود شورایی  در رابطه با مسائل حقوق اداری سبب شد تا قوانین ناظر بر این حوزه یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری ، تشکیل و ایجاد شورای عالی اداری را به صورت دائمی مورد پیش بینی قرار خواهد داد.

در حال حاضر شورای عالی اداری بر اساس مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با وظایف و اختیارات مشخص مورد پیش بینی قرار گرفته است .

در این مقاله با شورای عالی اداری آشنا شدیم. شما برای مشاوره کیفری خود در هر زمینه ای می توانید به سایت معتبر ملی وکیل مراجعه کنید.

این سایت با دارا بودن انواع وکیل خصوصا مشاوره با وکیل دیوان عالی کشور می تواند به شما در این زمینه مشاوره آنلاین و رایگان بدهد.

این موسسه قبل از قبول وکالت به شما مشاوره رایگان می دهد و شما می توانید از طریق فضای مجازی با این موسسه در ارتباط باشید برای مشاوره در این زمینه می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمائید و از مشاورین مجرب در این موسسه بهره مند شوید.

09121304085 – 02122112230

 

 

 

 

 

 


پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام