دادرسی دعاوی ملکی با کمک وکیل

دعاوی ملکی از جمله دعاوی هستند که به طور کلی در سه شاخه اصلی مطرح می شوند که این شاخه ها عبارت است از حقوقی، کیفری و ثبتی و در این خصوص تنها یک وکیل ملکی می تواند به شما کمک نماید و نسبت به دفاع از حق شما اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد.

وکیل ملکی با توجه به تجربه و تخصصی که در این زمینه دارد و با علم کافی نسبت به قوانین و مقررات مدنی،آیین دادرسی مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک،قوانین کیفری مربوط به دعاوی ملکی وقت را غنیمت شمرده و با پیش روی اصول صحیح قوانین، در کمترین زمان می تواند شما را به نتیجه دلخواهتان برساند، بنابراین دادرسی دعاوی ملکی با کمک وکیل ملکی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که وکیل ملکی عالمانه در این راه شما را راهنمایی می کند.

دعاوی ملکی به دعاوی گفته می شود که اشخاص حقیقی نسبت به اموال غیر منقول خود طرح دعوا می نمایند، این دعاوی مربوط به حق مالی می باشند که اجرای آن مستقیما برای شخص یک منفعت ایجاد می کند، مطابق ماده 12 قانون مدنی اموال غیر منقول اموالی هستند که نمی توان آن را از محلی به محل دیگر جابجا نمود، اموال غیر منقول نیز سه قسم هستند.

اعم از اموال غیر منقول ذاتی، اموال غیر منقول تبعی و اموال غیر منقول حکمی که مطابق ماده 12 قانون مدنی اموال غیر منقول ذاتی منحصر به زمین می شوند که امکان جابه جایی ندارند و طبق ماده 13،14،15 و 16 قانون مدنی اموالی مانند اراضی، ابنیه، مجسمه و امثال آن که امکان جابجایی آنها وجود ندارد و به واسطه عمل انسان به وجود آمده است و نقل و انتقال آن مستلزم خرابی یا نقص مال یا محل آن می شود جزء اموال غیر منقول از نوع تبعی محسوب می شوند ، مطابق ماده 17 قانون مدنی نیز اموالی مانند حیوانات و اشیا که مالک آن، برای عمل زراعی مورد استفاده قرار دهد در حکم مال غیر منقول می باشد.

 

1) نسبت به دعاوی ملکی در کدام دادگاه باید اقامه دعوا نمود؟

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی ملکی را دارد دادگاهی است که در محل وقوع ملک یا نزدیک به آن قرار داشته باشد، در واقع هنگامی که یک دعوای ملکی یا دعوای مالی میان طرفین دعوا رخ می دهد طرفین برای رسیدگی و دادخواهی حقشان باید به دادگاهی که ملک در آنجا قرار دارد یا نزدیک به آن می باشد اقامه دعوا کنند.

2) به چه دعاوی، دعاوی ملکی گفته می شود؟

از جمله دعاوی که می توان به آن عنوان دعاوی ملکی حقوقی اطلاق نمود عبارت است از:
1_ الزام به فک رهن و سند های ضمانتی
2_ مطالبه و درخواست اجرت المثل
3 _ فسخ قراردادهایی که از نظر قانونی ناقص هستند
4_ ابطال معامله صوری به قصد فرار ازدین
5_ خلع ید
از جمله دعاوی که می توان به آن عنوان دعاوی ملکی کیفری اطلاق نمود عبارت است از:
1_ جعل اسناد تغییر کاربری اراضی کشاورزی
2_ کلاهبرداری و دعاوی ملکی کیفری مربوط به آن
3_ ثبت ملک غیر با تبانی
4_ تخریب عمدی املاک

3) دعاوی مربوط به ملک از چه طریقی پیگیری می شوند؟

دعاوی ملکی هم از طریق دادگاه حقوقی و هم از طریق دادگاه کیفری پیگیری قانونی می شود.

برچسب ها: دادرسی دعاوی ملکی وکیل ملکی وکیل ملکی تهران

پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام