مقالات مقالات حقوقی مقالات کیفری

شیوه اعتراض اعاده دادرسی با کمک وکیل اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی در دادگاه های کیفری

یکی از بحث برانگیزترین و پر چالش ترین اعاده دادرسی ها در دادگاه های کیفری رخ می دهد. در واقع احکام صادر شده توسط دادگاه های کیفری معمولا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با جان، روح یا اموال طرفین دعوی مرتبط هستند. از این رو قانونگذاران حساسیت زیادی در دادگاه کیفری دارد.

 اعاده دادرسی در دادگاه های کیفری

1_امکان اعاده دادرسی حتی بعد از اجرایی شدن حکم وجود دارد

در صورتی که رای صادر شده توسط اجرای احکام اجرا شده باشد،همچنان وکیل اعاده دادرسی این امکان را دارد که بتواند با ارائه دادخواست اعاده دادرسی درخواست بررسی مجدد پرونده و حکم صادر شده را داشته باشد. اما قبول شدن اعاده دادرسی در دادگاه های کیفری شرایط ویژه ای دارد.

مثال : در صورتی که فردی به جرم قتل فرد دیگری محکوم شده باشد و ثابت شود که مقتول زنده است، عملا امکان اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده و حکم صادر شده ممکن است. همچنین در صورتی که برای ارتکاب یک جرم چندین نفر محکوم شده باشند در صورتی که به شکل منطقی امکان چنین اتفاقی وجود نداشته باشد. یعنی امکان ارتکاب جرم توسط چند نفر به شکل همزمان وجود نداشته باشد، وکیل اعاده دادرسی می تواند دادخواست اعاده دادرسی را به دادگاه ارائه دهد.

1_مسئله شهود و شهادت

در صورتی که توسط یک دادگاه صالح مشخص شود که شهادت داده شده دروغ بوده است، عملا امکان اعاده دادرسی وجود دارد.

به طور کلی هر نوع اتفاق یا مدرکی که بتواند نشان دهد حکم داده شده توسط دادگاه کیفری قابل تغییر است، می تواند امکان استفاده از اعاده دادرسی را برای محکوم علیه و یا وکیل اعاده دادرسی آن ایجاد می کند.

انواع وکیل اعاده دادرسی بر اساس نوع پرونده

به طور کلی در نظام حقوقی ایران در هفت نوع دادگاه امکان ارائه دادخواست اعاده دادرسی وجود دارد. این هفت مورد عبارتند از:

وکیل اعاده دادرسی در امور مدنی

وکیل اعاده دادرسی در امور کیفری

وکیل اعاده دادرسی ویژه رئیس قوه قضایی

وکیل اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

وکیل اعاده دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت

وکیل اعاده دادرسی در دادگاه نظامی

وکیل اعاده دادرسی در داوری

نکته مهمی که باید در اینجا به آن توجه داشت این است که هر کدام از این بخش های گفته شده، بخش های کاملا مجزا از قانون و حقوق محسوب می شود. در واقع مسائل مطرح شده در دادگاه های کیفری از نظر قانونی و حقوقی به طور کامل با مسائل مطرح شده در دادگاه های امور مدنی کاملا متفاوت است. از این رو به نظر می رسد که وکیل اعاده دادرسی نیز باید به صورت تخصصی در این موارد ورود کند.

به عبارت ساده تر زمانی که قرار است در یک دادگاه کیفری از امکان اعاده دادرسی استفاده شود، بهتر است از وکیل اعاده دادرسی متخصص در امور کیفری استفاده شود. به هر حال این وکیل به خوبی با این امور آشنایی دارد و میداند که یک دادگاه کیفری چه شرایطی دارد و بر اساس چه مواد قانونی می تواند رای صادر شده را ملغی کند.

بنابراین به طور خلاصه اگر بخواهیم بیان کنیم، وکیل اعاده دادرسی نیز دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند که بر اساس نوع دادگاه و نوع دادرسی کاملا متفاوت خواهد بود.

اعاده دادرسی به دلیل پیچیدگی های خاص حقوقی و الزامی بودن رعایت موازین شرعی و قانون نسبت به نگارش درخواست اعاده دادرسی باید این درخواست توسط وکیل دیوان عدالت اداری نوشته شود، شیوه اعتراض اعاده دادرسی با کمک وکیل اعاده دادرسی در کنار سایر شیوه های اعتراض نظیر تجدیدنظرخواهی، واخواهی و … از اهمیت بالایی برخوردار است که به موجب عدول قاضی از رایی که سابقا صادر نموده مطرح می گردد.

شیوه اعتراض اعاده دادرسی با کمک وکیل اعاده دادرسی

به موجب مواد 426 قانون آیین دادرسی مدنی و وکیل ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری یکی دیگر از شیوه های اعتراض به احکام قطعیت یافته اعاده دادرسی می باشد که به دلیل پیچیدگی های خاص حقوقی و الزامی بودن رعایت موازین شرعی و قانون نسبت به نگارش درخواست اعاده دادرسی باید این درخواست توسط وکیل اعاده دادرسی نوشته شود، شیوه اعتراض اعاده دادرسی با کمک وکیل اعاده دادرسی در کنار سایر شیوه های اعتراض نظیر تجدیدنظرخواهی، واخواهی، فرجام خواهی و … از اهمیت بالایی برخوردار است که به موجب عدول قاضی از رایی که سابقا صادر نموده مطرح می گردد.

به استناد ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی درباره آرا و احکام قطعی دادگاه ها اعم از اینکه حکم یا رای صادر شده به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

1) شخصی به اتهام قتل دیگری محکوم و سپس برای دادگاه محرز گردد که مقتول زنده است.
2) چند تن به ارتکاب یک جرم متهم شوند به گونه ای که لازمه ی وقوع جرم بیش از یک نفر نیست و حتی اگر یک نفر آن جرم را انجام دهد جرم به وقوع می پیوندد.
3) درباره یک اتهام برای یک شخص آرا و احکام متعدد و متضادی صادر شود
4) هنگامی که برای دادگاه محرز گردد که نسبت به مدارک جعلی و یا شهادت خلاف واقع حکم صادر شده است.
5) در صورتی که عمل به وقوع پیوسته در قانون جرم انگاری نشده باشد و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد عمل ارتکابی جرم نیست و میتوان مطابق با قانون درخواست اعاده دادرسی نمود.
وکیل اعاده دادرسی در تمام زمینه های دادرسی با تجربه های بسیاری که دارد به راحتی می تواند نسبت به لغو رای و دادرسی مجدد حکم صادر شده اقدامات لازم را انجام دهد و با فنونی که به کار میگیرد موکل خویش را به نتیجه مطلوب برساند.

 

1) درخواست اعاده دادرسی به چه جهاتی مطرح می شود؟

به موجب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی به جهات مختلفی مطرح می گردد که دو مورد از آن را به اختصار برای شما توضیح خواهیم داد.
1_ موضوع رای یا حکمی که نسبت به موضوع پرونده صادر شده متضاد با ادعای خواهان باشد، بنابراین در صورتی که دادگاه رایی صادر نماید که آن رای مورد تقاضا و ادعای خواهان نبوده، در صورتی که حکم قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود به همین دلیل خواسته دعوا مطروحه باید برابر با مفاد رای و حکم صادر شده باشد.
2_ از آنجایی که احکام و آرا صادره باید مطابق با اصول و رعایت قوانین باشند چنانچه حکم صادر شده با اصول و مواد قانونی متضاد باشد می توان درخواست اعاده دادرسی نمود.

2) نحوه رسیدگی به اعتراض اعاده دادرسی و شیوه درخواست آن با کمک وکیل اعاده دادرسی چگونه است ؟

به طور کلی پس از بررسی درخواست اعاده دادرسی مرجع صالح رسیدگی کننده موضوع دعوا را صورتجلسه می کند و پس از صورت جلسه آن موضوع را مورد بررسی قرار می دهد چنانچه درخواست مود تایید دادگاه باشد، قرار قبول صادر و در غیر اینصورت قرار رد درخواست را صادر میکند، در صورت صدور قرار قبولی درخواست دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی می دهد و ابلاغیه ای به همراه نسخه دوم درخواست اعاده دادرسی به طرف مقابل دعوا و ابلاغ وقت را نیز برای متقاضی ارسال می کند.
در صورتی که قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی صادر شود حکم سابق نقض و حکم مقتضی صادر می گردد و اقدامات اجرایی که در مرحله قبل اجرا شده به حالت سابق باز می گردد شایان ذکر است بیان کنیم بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت سابق یعنی قبل از اجرا مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بر پایه نهایی شدن حکم می باشد که پس از اعاده دادرسی صادر شده است، حضور وکیل اعاده دادرسی در دادگاه یکی از ملزومات رسیدگی به اعتراض اعاده دادرسی می باشد تا موکل با کمک وی روش درستی را طی نماید و به نتیجه مطلوب برسد.

 

3) مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کدام مرجع می باشد؟

مطابق قانون مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی مرجعی است که حکم قطعی از جانب آن صادر شده است به طور مثال چنانچه یک حکم در دادگاه بدوی صادر شود و قطعیت یابد مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاه بدوی می باشد و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی قبول شود حکم مقتضی صادر می گردد.
وکیل اعاده دادرسی، با تکیه بر دانش، تخصص و تجربه خود تا زمانی که دادگاه پرونده را مختومه نماید همراه موکل خواهد بود.

وکیل اعاده دادرسی

وظیفه وکیل اعاده دادرسی این است که اگر قاضی رای اشتباه به دلیل نداشتن عدله یا مدارک کافی بدهد با تنظیم لایحه و تجدید نظر خواهی از همان قاضی و دادگاه درخواست اعاده دادرسی می کند ، اگر شما در زمان تعیین و انتخاب وکیل اعاده دادرسی با بی توجهی و در نظر نگرفتن تجربه وکیل اقدام به انتخاب کنید امکان دارد که در دادگاه تجدید نظر هم با رای مخالف قاضی روبرو شوید .

در این صورت جدایی از حکم های کیفری و مشکلات حقوقی ضرر مالی هم خواهید کرد و امکان تغییر رای در دادگاه بسیار کم می شود ، موسسه حقوقی ملی وکیل با داشتن وکیل های مجرب در زمینه وکیل اعاده دادرسی آماده خدمت رسانی و تسریع در پیگیری مشکلات قضایی شما می باشد .

همچنین شما می توانید از کمک های وکیل ماده 477 و وکیل ماده 474 از موسسه حقوقی ملی وکیل بهره مند شوید .

اعاده دادرسی از جمله روش‌ های شکایت از احکام می باشد که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می ‌شود. در ادامه مقاله به وکیل اعاده دادرسی می پردازیم.

شما هم اگر نیاز وکیل کیفری یا وکیل حقوقی دارید می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید .

09121304085

وکیل اعاده دادرسی

اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری به معنای آن می باشد که شخص متهم و یا مقام ذی سمت نسبت به حکم محکومیت به مجازات ، که قبلا صادر شده است اعتراض می نماید و بنا به دلایلی درخواست رسیدگی مجدد آنرا می نماید.

چرا که معتقد است فرد مجرم بی گناه است و یا آن که علیرغم گناهکار بودن مجازاتی بیش تر از حد قانونی برایش در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است اعاده دادرسی تنها از سوی شخصی متهم امکان پذیر می باشد که حکم به ضرر آن صادر شده است و هم چین وکیل اعاده دادرسی ویا نماینده قانونی آن می تواند اعتراض کند.

وکیل اعاده دادرسی در محاکم قضایی

وکیل اعاده دادرسی به دلیل آگاهی از قوانین می ‌تواند به خوبی جهات آن را تشخیص دهد و درخواست آن را از مرجع صادرکننده رای بنماید.

چرا که نداشتن علم کافی به قوانین می ‌تواند ما را در پرونده‌های مختلف متضرر کند. حکمی با وجود یکی از جهات قانونی اعاده دادرسی صادر شود و هیچ یک از طرفین دعوا ، ‌اطلاع کافی برای استفاده از این ابزار قانونی نداشته باشند؛

در این وضعیت ، حکم به ضرر یک طرف دعواست که امکان داشت ،‌ حکم به نفع او صادر می ‌شد. حضور وکیل اعاده دادرسی در محاکم قضایی نه تنها موجب می ‌شود شما در مواردی که دانش کافی برای دفاع از خود ندارید ، بتوانید از این ابزار استفاده کنید، بلکه از حقوق خود مطلع شوید و از آن دفاع نمایید.

وکیل اعاده دادرسی

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی آخرین مرحله و روشی است که می توان به یک حکم قطعی اعتراض کرد . اعاده دادرسی به دو دسته اعاده دادرسی مدنی و اعاده دادرسی کیفری تقسیم می شوند .

یکی از مهم ترین و متفاوت ترین موارد اعاده دادرسی زمانی می باشد که رییس قوه قضاییه یک حکم قطعی که در هر یک از مراجع قضایی صادر شده است را مخالف مقررات شرعی تشخیص دهد .

دادگاه پس از بررسی دادخواست وکیل اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎ جلسه کرده و از این طریق قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می ‎کند.

چنان چه قرار قبولی دادخواست صادر شود ، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎ کننده را صادر می ‎کند. هم چنین هرگاه قرار رد درخواست صادر شود ، این قرار به طرفین ابلاغ می ‎شود.

در این فرض موضوع را به دیوان عالی کشور ارجاع می دهند تا به موضوع حکم رسیدگی کنند و در صورتی که دیوان خلاف شرع بودن حکم را تایید کرد ، حکم قبلی را نقض می کند و مجددا به پرونده رسیدگی خواهد شد . در این راستا افرادی که قصد اعاده دادرسی  را دارند ، باید از نحوه اعمال آن آگاه باشند.

در شکایت های کیفری ، اگر متهم و یا مجرم به احضاریه ای که برایش ارسال شده است توجه ای نکند و در وقتی که برایش تعیین شده است خود را به دادگاه و مراجع قضایی معرفی نکند ، او را جلب و به دادگستری می برند.

اما در شکایت های حقوقی اگر متهم و یا مجرم به موقع خود را به مراجع قضایی نرساند دادگاه منتظر او نمی ماند و حق او را به خواهان می دهند.

وکیل اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی ارتباط کامل با حقوق مدنی افراد دارد. در دعاوی حقوقی مجازاتی  تعیین نشده است اما در  دعاوی کیفری که ارتباط مستقیم با نظم جامعه دارد ، مجازاتی  تعیین نیز شده است.

 

شیوه اعتراض اعاده دادرسی با کمک وکیل اعاده دادرسی

به موجب مواد 426 قانون آیین دادرسی مدنی و 474 قانون آیین دادرسی کیفری یکی دیگر از شیوه های اعتراض به احکام قطعیت یافته اعاده دادرسی می باشد که به دلیل پیچیدگی های خاص حقوقی و الزامی بودن رعایت موازین شرعی و قانون نسبت به نگارش درخواست اعاده دادرسی باید این درخواست توسط وکیل اعاده دادرسی نوشته شود، شیوه اعتراض اعاده دادرسی با کمک وکیل اعاده دادرسی در کنار سایر شیوه های اعتراض نظیر تجدیدنظرخواهی، واخواهی، فرجام خواهی و … از اهمیت بالایی برخوردار است که به موجب عدول قاضی از رایی که سابقا صادر نموده مطرح می گردد.

به استناد ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی درباره آرا و احکام قطعی دادگاه ها اعم از اینکه حکم یا رای صادر شده به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

1) شخصی به اتهام قتل دیگری محکوم و سپس برای دادگاه محرز گردد که مقتول زنده است.

2) چند تن به ارتکاب یک جرم متهم شوند به گونه ای که لازمه ی وقوع جرم بیش از یک نفر نیست و حتی اگر یک نفر آن جرم را انجام دهد جرم به وقوع می پیوندد.

3) درباره یک اتهام برای یک شخص آرا و احکام متعدد و متضادی صادر شود

4) هنگامی که برای دادگاه محرز گردد که نسبت به مدارک جعلی و یا شهادت خلاف واقع حکم صادر شده است.

5) در صورتی که عمل به وقوع پیوسته در قانون جرم انگاری نشده باشد و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد عمل ارتکابی جرم نیست و میتوان مطابق با قانون درخواست اعاده دادرسی نمود.

وکیل اعاده دادرسی در تمام زمینه های دادرسی با تجربه های بسیاری که دارد به راحتی می تواند نسبت به لغو رای و دادرسی مجدد حکم صادر شده اقدامات لازم را انجام دهد و با فنونی که به کار میگیرد موکل خویش را به نتیجه مطلوب برساند.

نگارش دادخواست اعاده دادرسی

 

1) درخواست اعاده دادرسی به چه جهاتی مطرح می شود؟

به موجب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی به جهات مختلفی مطرح می گردد که دو مورد از آن را به اختصار برای شما توضیح خواهیم داد.

1_ موضوع رای یا حکمی که نسبت به موضوع پرونده صادر شده متضاد با ادعای خواهان باشد، بنابراین در صورتی که دادگاه رایی صادر نماید که آن رای مورد تقاضا و ادعای خواهان نبوده، در صورتی که حکم قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود به همین دلیل خواسته دعوا مطروحه باید برابر با مفاد رای و حکم صادر شده  باشد.

2_ از آنجایی که احکام و آرا صادره باید مطابق با اصول و رعایت قوانین باشند چنانچه حکم صادر شده با اصول و مواد قانونی متضاد باشد می توان درخواست اعاده دادرسی نمود.

2) نحوه رسیدگی به اعتراض اعاده دادرسی و شیوه درخواست آن با کمک وکیل اعاده دادرسی چگونه است ؟

به طور کلی پس از بررسی درخواست اعاده دادرسی مرجع صالح رسیدگی کننده موضوع دعوا را صورتجلسه می کند و پس از صورت جلسه آن موضوع را مورد بررسی قرار می دهد چنانچه درخواست مود تایید دادگاه باشد، قرار قبول صادر و در غیر اینصورت قرار رد درخواست را صادر میکند، در صورت صدور قرار قبولی درخواست دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی می دهد و ابلاغیه ای به همراه نسخه دوم درخواست اعاده دادرسی به طرف مقابل دعوا و ابلاغ وقت را نیز برای متقاضی ارسال می کند.

در صورتی که قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی صادر شود حکم سابق نقض و حکم مقتضی صادر می گردد و اقدامات اجرایی که در مرحله قبل اجرا شده به حالت سابق باز می گردد شایان ذکر است بیان کنیم بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت سابق یعنی قبل از اجرا مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بر پایه نهایی شدن حکم می باشد که پس از اعاده دادرسی صادر شده است،

حضور وکیل اعاده دادرسی در دادگاه یکی از ملزومات رسیدگی به اعتراض اعاده دادرسی می باشد تا موکل با کمک وی روش درستی را طی نماید و به نتیجه مطلوب برسد.

وکیل اعاده دادرسی

3) مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کدام مرجع می باشد؟

مطابق قانون مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی مرجعی است که حکم قطعی از جانب آن صادر شده است به طور مثال چنانچه یک حکم در دادگاه بدوی صادر شود و قطعیت یابد مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاه بدوی می باشد و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی قبول شود حکم مقتضی صادر می گردد.

وکیل اعاده دادرسی، با تکیه بر دانش، تخصص و تجربه خود تا زمانی که دادگاه پرونده را مختومه نماید همراه موکل خواهد بود.

در این مقاله با وکیل اعاده دادرسی آشنا شدیم. شما برای مشاوره کیفری خود در هر زمینه ای می توانید به موسسه حقوقی ملی وکیل که در این زمینه تخصص دارد مراجعه کنید.

این سایت با دارا بودن انواع وکیل خصوصا وکیل اعاده دادرسی در امور اصول دادرسی می تواند به شما در این زمینه مشاوره آنلاین و رایگان بدهد. این موسسه قبل از قبول وکالت به شما مشاوره رایگان با مشاورین مجرب می دهد و شما می توانید از طریق فضای مجازی با این موسسه در ارتباط  باشید برای مشاوره در این زمینه می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمائید.

09121304085 – 02122112230

برچسب ها: وکیل اعاده دادرسی

پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام