مقالات مقالات حقوقی

درخواست اعاده دادرسی مجدد

اعاده دادرسی مجدد در امور کیفری

از آنجا که پرونده های کیفری جزو پر فرازو نشیب ترین و پیچیده ترین ترین پرونده ها هستند و احکامی که در دادگاه های کیفری صادر میشود معمولا با جان،روح و یا اموال طرفین دعوی در ارتباط است از همین رو این پرونده ها از حساسیت ویژه ای برخوردار هستند و قانونگذاران توجه خاصی به دادگاه های کیفری دارند.

یکی از نکات مهمی که درباره ی اعاده دادرسی در پرونده های کیفری وجود دارد و بسیار حائز اهمیت است این است امکان اعاده دادرسی حتی بعد از اجرایی شدن حکم هم وجود دارد به این صورت که حتی اگر حکم صادر شده توسط اجرای احکام اجرا شده باشد باز هم وکیل اعاده دادرسی میتواند درخواست بررسی مجدد پرونده و حکم صادر شده را داشته باشد که البته قبول شدن درخواست اعاده دادرسی شرایط خاصی دارد که به آن خواهیم پرداخت.

اعاده دادرسی مجدد در پرونده های کیفری اندکی با اعاده دادرسی در امور حقوقی متفاوت می باشد. در امور کیفری بعد از قطعی شدن حکم، در صورتی که محکوم علیه دلایل و جهات محکمه پسندی برای دادخواست اعاده خود داشته باشد می تواند این تقاضا را به دیوان عالی کشور تقدیم نماید. مواردی که مربوط به اعاده دادرسی کیفری می شوند عبارت اند از:

  • کسی که به اتهام قتل محکوم شود اما بعد از مدتی زنده بودن مقتول اثبات گردد می تواند یکی از دلایل اعاده دادرسی در امور کیفری باشد.
  • چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند ولی ارتکاب جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
  • زمانی که دو نفر به علت انتساب یک جرم دستگیر شوند و برای این دو نفر حکمی متضاد صادر گردد فردی که بیگناهی آن اثبات شود می تواند از اتهام رها گردد و تقاضای اعاده دادرسی مجدد نماید.
  • در دادگاه صالح ثابت گردد که صدور رای بر مبنای اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقعیت صادر گردیده است.
  • زمانی که عمل انجام شده جرم نباشد و یا مجازات تعیین شده در حکم بیش از مجازات قانونی باشد.

درخواست اعاده دادرسی مجدد

از آن جهت که اعاده دادرسی حقوقی تنها در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است در تقاضای شاکی جهت بررسی مجدد حکم صادره در شرایطی امکان پذیر است چرا که فرد تقاضا کننده اعاده دادرسی مجدد ادعا دارد محکمه صادر کننده رای دچار اشتباه شده و به اشتباه حکم را صادر نموده است و متقاضی می خواهد با ارائه دلایل و مدارک مستحکم خود به دادگاه پرونده مجددا مورد بازرسی و رسیدگی قرار گیرد و قاضی از حکمی که قبلا به اشتباه صادر نموده عدول کند و رای مقتضی را صادر نماید.

این شیوه نیز بسان شیوه وکیل اعاده دادرسی یک شیوه استثنایی و فوق العاده شکایت از آرا و احکام صادره است که راهی است برای بازگردانیدن و از سر گرفتن حکم سابقی است که یک بار قضاوت شده و مجددا مورد بررسی و رسیدگی به حکم به دلیل وجود اشتباه ماهوی قاضی می باشد البته قانونگذار به دلیل اینکه رجوع مکرر مبنی بر اعاده دادرسی مجدد به مراجع قضایی صورت نگیرد شرایط معینی را مقرر نموده است که اگر آن شرایط مقرر وجود نداشته باشد قابلیت استماع و پذیرش مجدد درخواست اعاده دادرسی وجود نخواهد داشت.

برای خواندن مطالب بیشتر و دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با وکیل ماده 474 و وکیل ماده 477 کلیک کنید

 

اعاده دادرسی مجدد عام

اعاده دادرسی مجدد عام صرفا برای احکام کیفری امکان پذیر است که مرجع صالح رسیدگی کننده آن دیوان عالی کشور می باشد و محدود به مصادیق خاص است .

اعاده دادرسی مجدد خاص

اعاده دادرسی مجدد خاص در خصوص احکام کیفری و حقوقی صورت می گیرد و مرجع صالح رسیدگی کننده آن نیز رئیس قوه قضائیه می باشد و تابع مصادیق عام می باشد و هیچ گونه محدودیتی نسبت به آن وجود ندارد.

1) چه افرادی حق درخواست اعاده دادرسی مجدد عام دارند؟

1_ محکوم علیه یا وکیل و قائم مقام قانونی وی
2_ دادستان کل کشور
3_ دادستان اجرای حکم

2) چه افرادی حق درخواست اعاده دادرسی مجدد خاص را دارند؟

1_ محکوم علیه یا وکیل پایه یک دادگستری و قائم مقام قانونی وی در صورتی که محکوم علیه فوت کرده باشد یا غایب باشد همسر و وارث وی میتوانند درخواست اعاده دادرسی مجدد داشته باشند.
2_ دادستان کل کشور
3_ دادستان اجرای حکم
4_ رئیس دیوان عالی کشور
5_ رئیس کل دادگستری استان مربوطه
6_ رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح

عدالت اقتضا می کند برای حفظ حقوق و ایجاد عدالت در صورت بروز خطا و اشتباه در صدور حکم بنا بر وجود دلایلی که برای بازگشت از عقیده وجود داشته باشد و بر مبنای قاعده « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» قانونا اجازه باقی ماندن چنین حکمی وجود ندارد و از جهات اعاده دادرسی مجدد تلقی می گردد.

 

3) درخواست اعاده دادرسی مجدد به چه جهاتی صورت می پذیرد؟

مطابق با ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی جهات درخواست اعاده دادرسی به قرار ذیل می باشد:
1) موضوع حکم صادر شده مورد ادعای خواهان نباشد.
2) حکم صادره متجاوز از میزان خواسته باشد.
3) هنگامی که مفاد یک حکم نسبت به اصول و مفاد دیگر متضاد باشد.
4) زمانی که اسناد و مدارکی به دست متقاضی برسد و ثابت گردد که اسناد و مدارک موجود قبل از جریان دادرسی مجدد مکتوم بوده و در اختیار وی نبوده است و آن اسناد دلیل بر حقانیت متقاضی باشد قابلیت درخواست اعاده دادرسی به صورت مدد وجود خواهد داشت.

4) مطابق با ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت پذیرش و قبولی درخواست مجدد اعاده دادرسی صدور قرار قبولی به شرح ذیل می باشد:

الف) چنانچه پرونده مطروحه محکوم به غیر مالی باشد حکم اجرا نمی شود و متوقف خواهد شد.
ب) اگر پرونده مطروحه محکوم به مالی باشد و امکان دریافت تامین و جبران خسارت احتمالی وجود داشته باشد در صورتی که عدلیه تشخیص دهد تامین مناسب از محکوم له دریافت و اجرای حکم ادامه پیدا میکند.
ج) در مواردی که درخواست مجدد اعاده دادرسی مربوط به یک بخش از حکم باشد حسب مورد از بند های الف و ب پیروی می شود .

مشاوره گرفتن از وکیل اعاده دادرسی چه مزایایی دارد؟

بسیاری از کسانی که خواهان اعاده دادرسی مجدد هستند و به وکیل مراجعه میکنند نمیدانند که آیا پرونده ی آنها جزو پرونده های مجاز برای اعاده دادرسی محسوب میشود یا خیر.

در حقیقت فقط پرونده هایی که دارای شرایط خاص باشند و قانون آنها را مشخص کرده باشد حق ارائه درخواست اعاده دادرسی را دارند و وکیل اعاده دادرسی هم فقط همین پرونده هارا میتواند قبول کند.

چندمورد از شرایطی که طرفین دعوا در آن میتوانند درخواست اعاده دادرسی مجدد داشته باشند:

  • موضوع حکم صادر شده با اعایی که خواهان پرونده داشته مطابقت ندارد.
  • رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که رای صادر شده با قوانین شرعی و فقهی مطابقت نداشته و در تضاد است.
  • حکمی که صادر شده از خواسته خواهان بیشتر است.
  • به قاضی ثابت شود که طرف مقابل دعوا دادگاه را فریب داده (برای مثال شهادت دروغ)و این عملش در رای صادر شده تاثیرداشته.

 

_ توصیه می شود به دلیل پیچیدگی های و شرایط پذیرش و قبولی درخواست اعاده دادرسی مجدد قبل از هرگونه اقدامی مبنی بر درخواست مزبور به وکیل پایه یک دادگستری متخصص مراجعه کنید. 


پیام بگذارید

به روزنامه ما بپیوندید!

خلاصه خبرهای ماهانه ما را با آخرین اخبار ، مقالات و منابع دریافت کنید

نگران نباشید ، ما اسپم ارسال نمی کنیم

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
تماس کاملا رایگان