مقالات مقالات کیفری

لایحه در خصوص قتل شبه عمد

برای تنظیم لایحه در خصوص قتل شبه عمد باید به وکیل کیفری مراجعه کرد. وکیل با در نظر داشتن نکات حقوقی مختلف لایحه قوی در دفاع از موکل خود تهیه می کند.

قتل به سه دسته عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود. قتل شبه عمد حالت میانه ای از قتل عمد و خطای محض می باشد. به عبارت دیگر قتل شبه عمد برخی از ویژگی های قتل عمد و برخی از خصوصیات قتل خطای محض را دارا می باشد.

برای تهیه لایحه در خصوص قتل شبه عمد باید پرونده کیفری به دقت مورد بررسی قرار بگیرد. شرایط ارتکاب جرم و وضعیت بزه دیده در مجازات مجرم اثرگذار است. به این ترتیب انجام مشاوره حقوقی جهت شفاف سازی پرونده کمک کننده خواهد بود.

نکات حقوقی درباره لایحه در خصوص قتل شبه عمد

برای تهیه لایحه در خصوص قتل شبه عمد انواع جنایت علیه تمامیت جسمی انسان مورد بررسی قرار می گیرد. در قتل عمد شخص دارای قصد و اراده انجام فعل است. به عبارت دیگر قاتل با هدف قتل دیگری اقدامات کشنده ای انجام می دهد. در قتل عمد مجرم به دنبال حصول نتیجه است، بنابراین تمام توان خود را برای ارتکاب عمل به کار می گیرد.

 

نکات حقوقی درباره لایحه در خصوص قتل شبه عمد

وکیل کیفری در متن لایحه در خصوص قتل شبه عمد بیان می کند که متهم بدون قصد قبلی و بدون اراده انجام قتل مرتکب عملی شده که منجر به مرگ مقتول گردیده است. عمل متهم در اینجا نوعا کشنده نیست و وقوع قتل ناخواسته می باشد.

برای تهیه لایحه در خصوص قتل شبه عمد سه حالت قابل فرض می باشد. در فرض اول متهم قصد انجام عملی را دارد که نوعا کشنده نیست و از طرفی قصد حصول نتیجه را نخواهد داشت. مانند زمانی که تصادف رانندگی منجر به مرگ دیگری می شود.

حالت دوم آن است که قاتل در قتل شبه عمد نسبت به موضوع جاهل است. به عبارت دیگر رفتاری نسبت به شی یا حیوانی انجام دهد و بعدا مشخص شده که هدف مورد اصابت انسان بوده است. مثل زمانی که برای شکار آهو تیر می اندازد اما منجر به قتل انسان می شود.

حالت سوم که در لایحه در خصوص قتل شبه عمد مورد توجه قرار می گیرد آن است که متهم با تقصیر، بی مبالاتی، بی احتیاطی و عدم رعایت قوانین مربوطه مرتکب عملی شده که قتل دیگری را به دنبال دارد. تقصیر به معنی کوتاهی کردن است. بی مبالاتی به انجام عملی اشاره دارد که فرد موظف به انجام آن است اما تخطی می کند. بی احتیاطی شخص موظف به ترک آن است اما بی توجهی به وظیفه منجر به حادثه می شود.

وکیل کیفری در تهیه لایحه در خصوص قتل شبه عمد به مواد قانونی مختلف اشاره می کند. ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل شبه عمد را تعریف می کند و سه حالت گفته شده را شرح می دهد.

مجازات قتل شبه عمد

شاکی در هنگام تنظیم لایحه در خصوص قتل شبه عمد مجازات متهم را خواستار می شود. قانونگذار در ماده 616 قانون مجازات اسلامی مجازات این نوع قتل را بیان کرده است:

« در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.»

بنابراین مجازاتی که قانونگذار در نظر گرفته است یک تا سه سال حبس و پرداخت دیه مقتول می باشد. پرداخت دیه به عهده شخص مرتکب می باشد و می تواند در مدت دو سال قمری آن را پرداخت کند.

نمونه لایحه در خصوص قتل شبه عمد

برای تهیه لایحه در خصوص قتل شبه عمد باید مدارک و مستندات کافی جمع آوری شود. وکیل کیفری برای تهیه لایحه دفاعیه به تحقیق و تفحص می پردازد و با گفتگو با موکل خود وی را برای حضور در جلسه دادرسی آماده خواهد کرد.

نمونه لایحه در خصوص قتل شبه عمد

در زیر نمونه لایحه در خصوص قتل شبه عمد آورده می شود:

نمونه لایحه

شاکی: ( مشخصات اولیای دم)

مشتکی عنه: ( مشخصات متهم به قتل شبه عمد)

خواسته: تعقیب قضایی متهم به قتل شبه عمد، اعمال مجازات و دریافت دیه

دلایل: گواهی پزشکی قانونی، نظریه کارشناس بیمه

ریاست محترم دادگاه:

اینجانب …. پدر مرحوم … به استحضار می رساند، فرزند بنده در تاریخ … در خودرو شخصی خود در منطقه مسکونی … به آدرس … قرار داشته است. ماشین ایشان در پارک و سکون کامل بوده است. خودرو دیگری که شخص …. فرزند …. راننده آن بوده از مقابل با ایشان برخورد می کند. طبق گزارش کارشناس بیمه سرعت ایشان غیر مجاز بوده، همچنین شاهدان محلی در گزارش کلانتری اظهار کرده اند که راننده به طور ناگهانی تغییر مسیر داده و با خودرو پارک شده برخورد کرده است.

اکنون با توجه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر فوت فرزند بنده و گزارش بیمه و کلانتری مبنی بر تخلف راننده خودرو مربوطه و محرز بودن قتل شبه عمد از دادگاه محترم خواستار تعقیب و مجازات متهم مطابق قانون مجازات اسلامی هستم.

 

 

 


پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام