مالیات چیست ؟

یکی از مهم ترین ابزار کسب درآمد دولت اخذ مالیات است ، اما مالیات چیست ؟
مالیات به مقدار پولی گفته می شود که سازمان امور مالیاتی کشور از موسسات، شرکت ها، سازمان ها و حتی افراد دریافت می کند.

انواع مالیات

1_مالیات مستقیم

مانند مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی، مالیات حق تمبر، مالیات بر درآمد

2_مالیات غیر مستقیم

مانند مالیات حقوق، مالیات برارزش افزوده، مالیات معاملات و عوارض گمرک

مصادیق جرائم مالیاتی که براساس آن هر فردی که در صدد انجام دادن آنها بربیاید مجرم مالیاتی محسوب شده و مطابق قانون مجازات میشود:

 • ثبت کردن و تنظیم کردن اسناد حسابداری ای که با واقعیت مطابقت ندارد.
 • پنهان و مخفی کردن کسب وکار و درآمد واقعی که از آن کسب و کار حاصل میشود.
 • انجام دادن معامله و یا تنظیم کردن قرارداد ها و یا کسب وکار خود به نام اشخاص دیگر.
 • ارسال نکردن به موقع اظهارنامه ی مالیاتی
 • خودداری کردن از ارسال گزارشات فصلی خرید و فروش موضوع ماده 169 مکرر.
 • استفاده کردن از کارت بازرگانی دیگران برای فرار از پرداخت مالیات.
 • جلوگیری از دسترسی ماموران مالیات به اطلاعات مالیاتی کسب و کار خود در اجرای ماده ۱۸۱ به دفاتر و اسناد و مدارک یا وارد کردن ضرری به دولت و یا سازمان امور مالیات مربوطه
 • انجام ندادن وظیفه ی قانونی برای پرداخت مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول و یا کسر مالیات از مودیان به منظور پرداخت مالیات تکلیفی به سازمان امور مالیات

جرایم مالیاتی شامل چه مواردی میشود ؟

تخلف کیفری مالی از متداول ترین انواع تخلف است. این تخلف زمانی است که فرد درآمد واقعی خود یا حتی شغل خود را پنهان می کند و یا به وظیفه های قانونی خود عمل نمی کند ، مانند :

 • ممنوع الخروج شدن
 • حبس از 6 ماه تا 2 سال
 • پرداخت جریمه نقدی
 • محروم شدن از برخی حقوق اجتماعی
 • ممنوعیت از برخی فعالیت های شغلی

مشاوره حقوقی امور مالیاتی توسط وکیل مالیاتی

دنیای امروز، دنیای سرعت و پیشرفت است و هر کسب و کار موفق نیز نیاز به حسابداری و حسابرسی دقیق توسط یک وکیل یا مشاور مالیاتی دارد که وجودش باعث پیشرفت شرکت شما می شود، امور مالیاتی یک مسئله ساده نیست و از پیچیدگی های خاص حقوقی برخوردار است و علت اصلی نابسامانی های مالی، عدم آشنایی با مقررات و قوانین امور مالیاتی یا عدم وجود یک وکیل مالیاتی در شرکت می باشد بنابراین در خصوص رسیدگی به امور مالیاتی باید از یک وکیل حرفه ای و متخصص در این زمینه مشاوره حقوقی امور مالیاتی دریافت کنید، در واقع وکیل مالیاتی به شخص حقیقی و حقوقی گفته می شود که در زمینه امور مالیاتی تجربه ، تخصص و مهارت کافی دارد و نسبت به تمام قواعد و مقررات مالیاتی آگاه است، مشاوره امور حقوقی مالیاتی هم توسط مشاور مالیاتی و هم توسط وکیل مالیاتی انجام می شود که البته مشاور مالیاتی فقط قادر به راهنمایی شما در این زمینه خواهد بود و چنانچه پروانه وکالت به وی اعطا نشده باشید نیم تواند در مراجع قضایی نسبت به دادخواهی حق شما اقدامی انجام دهد اما یک وکیل پایه یک دادگستری مالیاتی علاوه بر ارائه مشاوره حقوقی امور مالیاتی با اذن شما و جاری شدن عقد وکالت، قادر به رسیدگی پرونده مطروحه، در مراجع قضایی خواهد بود.
شایان ذکر است تنها وکیل مالیاتی می تواند به شما مشاوره حقوقی امور مالیاتی ارائه دهد و هیچ وکیل دیگری نمی تواند دراین زمینه به شما کمکی کند، گرچه وکلا از نظر عمومی آگاهی های یکسانی دارند اما از نظر تخصصی آگاهی هایشان متفاوت است، با توجه به اینکه وکیل مالیاتی به تمام پیچیدگی های حقوقی مالیاتی آشنا است بنابراین تنها یک وکیل متخصص مالیاتی در این زمینه می تواند به شما مشاوره حقوقی امور مالیاتی دهد و شما را از تمام ابعاد قانونی آگاه سازد.

وکیل مالیاتی

وظیفه وکیل مالیاتی چیست؟

وکیل مالیاتی با ارائه مشاوره حقوقی امور مالیاتی به مدیر عاملان و یا مدیران مالی یک موسسه، شرکت و یا سازمان تجاری آنها را از تمام ابعاد قانونی من جمله قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض،بخشنامه ها، آرا وحدت رویه و… آگاه می سازد، تهیه لیست مالیات حقوق پرسنل، یکی از مهم ترین تکالیف قانونی حسابدار شرکت ها است و حسابداران باید قبل از تهیه لیست با وکیل مالیاتی هماهنگی های لازم را انجام داده و پس از مشورت با وکیل مالیاتی لیست نهایی را تهیه نمایند. طبق ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت‌کنندگان حقوق، هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف هستند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 قانون مزبور محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی ‌متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت‌ دهند، بنابراین طبق این قانون حسابدار حقوق و دستمزد کارمندان شرکت ، مکلف است هر ماه پس از تخصیص حقوق پرسنل، لیست مالیات حقوق را با مشورت وکیل مالیاتی تنظیم و حداکثر تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی ارسال کند و عدم انجام این موارد می تواند مشکلات مهمی مانند جرایم اقتصادی و مالی ایجاد کند.
دومین وظیفه و مهمترین وظیفه وکیل مالیاتی رسیدگی و دادخواهی پرونده های مالیاتی یک سازمان، موسسه و یا شرکت می باشد، وی بایستی به تمام مشکلات مالیاتی در مراجع قضایی رسیدگی کند و ضمن رسیدگی از حق و حقوق شرکت یا سازمان تجاری دفاع نماید.

وکیل مالیاتی

یک وکیل متخصص امور مالیاتی از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

اولا وکیل شرکت ها باید قبل از هرگونه اقدامی نسبت به پرونده مطروحه به مدیران شرکت مشاوره حقوقی امور مالیاتی ارائه بدهد و پس از کسب اجازه و اعطای وکالت نامه از سوی آنها اقدامات حقوقی در این خصوص را انجام دهد، ثانیا بر تمام قواعد و مقررات مالیاتی تسلط کامل داشته باشد، ثالثا امین اطلاعات حقوقی یک شرکت باشد و اطلاعات حقوقی شرکت را افشا ننماید.

جرایم مالیاتی چیست؟

تمامی شرکت هایی که نام آنها در اداره ثبت به ثبت رسیده موظف به پرداخت مالیات هستند که با پرداخت نکردن آن ویا تاخیر در پرداخت  آن با برخورد ماموران مالیاتی مواجه میشوند و مشمول پرداخت جریمه هستند.

به عبارت دیگر صاحبان تمامی کسب و کار ها و شرکت بسته به نوع فعالیتشان مشمول پرداخت انواع مالیات هستند که مهم ترین آنها عبارتند از:مالیات بر ارزش افزوده،مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات های تکلیفی.

جرایم مالیاتی به چند دسته تقسیم میشوند؟

 1. جریمه مالیات عملکرد:

مودی های مالیاتی باید در هر سال یک گزارش شامل میزان درآمد و هزینه های خود تهیه کنند که به آن اظهارنامه مالیاتی میگویند که براساس آن میزان مالیات بر درآمد اشخاص تعیین میشود.

طبق ماده 190 قانون مالیات های مستقیم: افرادی که ملزوم به پرداخت مالیات شده اند در صورت تاخیر در پرداخت مالیات به ازای هرماه جریمه ای معادل 2.5 درصد به آنها تعلق میگیرد.

2.جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی:

ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی جریمه سنگینی را در پی دارد.و بر اساس ماده 192 قانون مالیات های مستقیم:”در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10 درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد.

3.جریمه عدم ارسال ترازنامه:

تعدادی از مودیان مالیاتی که مکلف به نگهداری دفاتر مالیاتی هستند باید در زمان تعیین شده آنها را به سازمان امورمالیاتی بدهند و در غیر این صورت جریمه ای معادل 20 درصد کل مالیات به آنها تعلق میگیرد.

4.جریمه برای ثبت درآمد غیرواقعی:

اگر مودیان مالیاتی در اظهارنامه مالیاتی خود درآمد واقعی خود را ثبت نکنند و درآمد واقعی آنها با درآمد ثبت شده در اظهارنامه بیش از15 درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر جریمه مالیاتی از تسهیلات و شرایط بخشودگی هم محروم میشوند.

5.جریمه مدیران شرکت:

مدیران شرکت ها زمانی مشمول این جریمه میشوند که اظهارنامه مالیاتی را ارسال نکنند و یا اظهار نامه ی مالی ارسال شده خلاف واقعیت باشد.

بر این اساس طبق ماده 195 قانون مالیات های مستقیم:”جربمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال”

6.جریمه لیست حقوق و دستمزد:

همه ی کارفرماها مکلف هستند تا تمام هزینه ها و قراردادهای منعقد شده با کارکنان خود را با تمام جزئیات به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند در غیر این صورت اگر این کار را انجام ندهند و یا اطلاعات ارسال شده مطابق واقعیت نباشد مشمول جریمه میشوندکه این جریمه اگر برای عدم ارائه ی لیست حقوق از طرف کارفرما باشد دو درصد و اگر برای عدم ارائه ی هزینه ها و قرارداد پیمانکاری باشد یک درصد جریمه مالیاتی خواهد داشت.

7.جریمه ی مدیران تصفیه:

اگر مدیران قبل از آن که تصفیه ی امور مالی و سپردن تأمین انجام شود درآمد و دارایی یک شخص حقوقی را تقسیم کنند مجرم شناخته شده و بنابر قانون موظف به پرداخت 20درصد مالیات هستند.

8.جریمه ی مالیات های تکلیفی:

همانطور که در قانون آمده بعضی از افراد باید مالیات های تکلیفی پرداخت کنند و طبق ماده 199 قانون مالیات های مستقیم:” در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی که موظف به کسر مالیات مودیان مالیاتی دیگر است در خصوص انجام وظایف خود تخلفی انجام دهد، مشمول جریمه مالیاتی می‌شود و باید جریمه‌ای برابر با ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده در زمان مشخص شده و ۲.۵ درصد مالیات برای هر ماه تاخیر از زمان مشخص شده در سررسید پرداخت می‌شوند. در صورتی که مالیات را فرد دریافت کننده وجه پرداخت کند، جریمه ۲.۵ درصدی این ماده از قانون تا زمان پرداخت مالیات توسط مودی مالیاتی از مکلفین به کسر وصول می‌گردد”

 

 

 

برچسب ها: بهترین وکیل مالیاتی وکیل مالیاتی وکیل مالیاتی تهران

پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام