هنگامی که حکم قطعی کیفری نسبت به محکومیت متهم یا مظنون صادر می گردد دو شیوه برای رسیدگی و به جریان انداختن مجدد پرونده وجود خواهد داشت، یکی از شیوه های رسیدگی و به جریان انداختن مجدد پرونده، درخواست اعمال ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، تقدیم درخواست رسیدگی مجدد به پرونده کیفری توسط وکیل ماده 474 انجام می شود.

یک وکیل اعاده دادرسی چگونه میتواند برای گرفتن حق  موکل خود اقدام کند؟

از آنجایی که ثابت کردن این قضیه که قاضی و محاکم قضایی در رأی صادره دچار خطا شده اند امری دشوار است و بعضا به دلیل نداشتن دانش حقوقی فرد معترض، تقاضای وی رد میشود پس بهتر است در این راه از یک وکیل با تجربه که در این زمینه تخصص دارد کمک بگیرید در این صورت وکیل میتواند برای رأی دادگاه که اجرای آن موجب ضایع شدن حقوق شما میشود درخواست اعاده دادرسی کند.

مصداق این امر یعنی تضییع حقوق افراد را میتوان در بند پ و بند چ ماده 474 مشاهده کرد که در اثر صادر کردن حکم اشتباه توسط قاضی پرونده شخصی که بی گناه بوده متهم به انجام جرمی میشود که در واقع به اشتباه به او نسبت داده شده است و در صورت اجرا شدن حکم صادر شده فرد بی گناه در پرونده اش سوء سابقه ثبت شده و حقوق مادی و معنوی اش ضایع میشود.

تقدیم درخواست رسیدگی مجدد به پرونده کیفری توسط وکیل ماده 474

هنگامی که حکم قطعی کیفری نسبت به محکومیت متهم یا مظنون صادر می گردد دو شیوه برای رسیدگی و به جریان انداختن مجدد پرونده وجود خواهد داشت، یکی از شیوه های رسیدگی و به جریان انداختن مجدد پرونده، درخواست اعمال ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، تقدیم درخواست رسیدگی مجدد به پرونده کیفری توسط وکیل ماده 474 انجام می شود، وکیل ماده 474 هنگامی که دلیل و مدارک جدیدی کشف نماید یا حکم صادر شده را متناسب با جرم به وقوع پیوسته قلمداد نكند درخواست وکیل اعاده دادرسی خود یا همان درخواست اعمال ماده 474 قانون مزبور را به دیوان عالی کشور تقدیم می نماید، نوع دیگری از شیوه بررسی و رسیدگی مجدد به حکم قطعیت یافته درخواست اعاده دادرسی می باشد که توسط رئیس قوه قضاییه مورد پیگیری و رسیدگی قرار می گیرد.

وکیل ماده 474

1) چه زمانی تقدیم درخواست اعمال 474 قانون آیین دادرسی کیفری توسط وکیل ماده 474، مورد تایید و رسیدگی مجدد دیوان عالی کشور قرار می گیرد؟

زمانی که دیوان عالی کشور تمام مدارک و مستندات ارائه شده توسط وکیل ماده 474 را بررسی نماید و درخواست وکیل ماده 474 مورد تایید دیوان و سپس مورد رسیدگی و بررسی مجدد قرار می گیرد.

2) درخواست اعاده دادرسی در چه مواردی قابل پذیرش است؟

از آنجا که درخواست اعمال ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم قطعیت یافته را اعم از اینکه حکم مزبور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، مخدوش و متزلزل می نماید، بنابراین پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی قانون گذار به استناد ماده 474 قانون مذکور تعیین و محدود شده است و چنانچه درخواست اعاده دادرسی، خارج از موارد ذیل باشد تقاضای اعمال رسیدگی و به جریان انداختن مجدد پرونده مطروحه قابل پذیرش نخواهد بود و تقاضا مردود شناخته می شود.
1_ چنانچه حکم شخصی مبنی بر قتل شخص دیگر صادر گردد و پس از صدور حکم مشخص گردد که شخص مقتول زنده است.
2_ هنگامی که چند تن به محکوم به ارتکاب جرمی شوند اما پس از محکومیت آنان مشخص شود که نمی توان برای جرم ارتکابی بیش از یک مجرم قائل شد.
3_ برای شخصی در خصوص یک اتهام واحد احکام متفاوتی صادر گردد.
4_ هنگامی که محرز شود عمل ارتکابی از دیدگاه قانون جرم نیست یا مجازاتی که برای وی در نظر گرفته شده است شدیدتر از مجازات مقرر در قانون باشد.
_ موارد دیگری نیز در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است که می توانید از طریق وکیل ماده 474 از موارد مقرر شده مطلع شوید و نسبت به آن موارد، تصمیم خود را مبنی بر درخواست اعاده دادرسی اتخاذ نمایید.

وکیل ماده 474

3) مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی چیست؟

1_ نگارش و تنظیم لایحه مبنی بر بررسی، رسیدگی و به جریان افتادن مجدد پرونده مطروحه و تقدیم آن به ریاست دیوان عالی کشور
2_ در صورتی زندانی بودن متقاضی، درخواست اعاده دادرسی باید توسط زندان تنظیم و ممهور به مهر گردد.
ذکر شماره دادنامه ای که نسبت به آن اعتراض شده است.
3- متقاضی باید شماره تلفن همراه خود یا وکیل کیفری تهران را جهت اطلاع رسانی در درخواست اعاده دادرسی قید نماید.
متقاضی یا متقاضیان اعاده دادرسی باید لایحه تنظیمی خود را امضا نمایند تا لایحه آنان رسمی قلمداد گردد.
4_ بر اساس قانون بودجه و تعرفه خدمات قضایی متقاضیان اعاده دادرسی باید جهت پرداخت هزینه دادرسی تمبر باطل کنند.
5_ تقدیم دادنامه های مصدق بدوی اعم از احکام غیابی، واخواهی ممهور به مهر دادگاه، که برای هریک باید تمبر باطل شود.
6_ تقدیم دادنامه مصدق تجدید نظر ممهور به مهر دادگاه و ابطال تمبر برای آن، در صورتی که تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد باید از دادگاه گواهی عدم تجدید نظر خواهی دریافت گردد و برای گواهی نیز باید تمبر باطل گردد.
7_ چنانچه لایحه نگارش یافته توسط وکیل ماده 474 تنظیم شده باشد وکیل باید وکالتنامه و پروانه وکالت پایه یک دادگستری را ارائه دهد.
8_ متقاضی باید اصل و کپی کارت شناسایی خود را نیز تقدیم نماید.

چطور وکیل ماده 474 ، اعاده دادرسی می کند؟

یکی از روش های اعتراض به آرای صادر شده، اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی به موارد خاصی تعلق می گیرد که خارج از این موارد، تقاضای اعاده دادرسی مورد قبول نیست. در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته شده است. در این متن سعی کردیم شما را در زمینه گرفتن وکیل ماده 474 راهنمایی کنیم.

در دادگاه های حقوقی و کیفری گاهی احکامی صادر می شود که از طرف متشاکی یا شاکی، اعتراضی به آن وارد است . برخی از این احکام، شرایطی دارند که می توان با استفاده از ماده 474، به آن ها اعتراض کرد. در این حالت فرد معترض، باید وکیل ماده 474 اختیار کند تا مراتب اعتراضش را نسبت به حکم صادره اعلام کند.

شما می توانید برای ارتباط با وکیل ماده 474 و یا وکیل اعاده دادرسی می توانید با مشاوران موسسه حقوقی راهیان عدالت تماس بگیرید .

02122112230

درخواست اعاده دادرسی چیست؟

یکی از روش های اعتراض به آرای صادر شده، اعاده دادرسی است. اگرچه این حق طبیعی افراد است که به احکام صادره اعتراض کنند اما در واقع اعاده دادرسی، رای دادگاه را زیر سوال برده و قاطعیت دادگاه ها را کم می کند.
بنابراین اعاده دادرسی به موارد خاصی تعلق می گیرد که خارج از این موارد تقاضای اعاده دادرسی مورد قبول نیست.

اگر به دنبال وکیل کیفری تهران هستید می تونید با ما تماس بگیرید .

انواع درخواست اعاده دادرسی

– اعاده دادرسی اصلی: بنابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه بدون اینکه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکم صادر شده، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود.

– اعاده دادرسی طاری: در بند ب ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اشاره شده که اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

وکیل ماده 474

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاهها چه حکم اجرا شده یا نشده باشد، توسط وکیل ماده 474، در موارد زیر پذیرفته می شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد .

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

اگر دادگاه، پس از رسیدگی به درخواست وکیل ماده 474 متقاضی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم صادر شده را لغو می کند .

در صورتی که درخواست اعاده در مورد بخشی از حکم باشد، همان قسمت نقض می شود و اگر طبق ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی، جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض می کند و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

درخواست وکیل ماده 474 برای اعاده دادرسی

در صورتی که در طی روند صدور حکم، به تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم احتمالی وجود داشته باشد و اجرای حکم خسارات جبران ناپذیری برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، اجرای حکم از سوی دادگاه، متوقف می شود.

برچسب ها: وکیل ماده 474

یک نظر

  1. باسلام وخسته نباشید لطفا بندپ یعنی عبارت شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گرددراتفسیربفرمایید

    باتشکر

پیام بگذارید

ملی وکیل سایت مرجع در زمینه های دعوای حقوقی ، تنظیم لایحه ، 

تماس با ما

© تمامی حقوق برای این قالب محفوظ است.
مشاوره سریع حقوقی و وام